Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej w naszej szkole

Młodzi ludzie żyją w świecie na­syconym przekazami audiowizualnymi, przeznaczając bardzo wiele czasu na kontakt z mediami, w tym z filmem, który wydaje się być zatem bezcennym narzędziem przekazywania im wiedzy o życiu, świecie i o nich samych.

W lutym bieżącego roku nasza szkoła, energicznie działająca na polu edukacji medialnej i filmowej, zakwalifikowała się do projektu „Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej”, realizowanego przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W minionym tygodniu (w piątek, 29 marca) w ramach projektu odbyły się w szkole pierwsze z dwóch blisko pięciogodzinnych warsztatów filmowych dla uczennic oraz uczniów klasy 2 liceum ogólnokształcącego. Warsztaty o nazwie „Analiza dzieła filmowego w szkole. Przykłady i ćwiczenia” poprowadził dr Adam Domalewski, filmoznawca i teatrolog, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

Młodzież na zajęciach poznawała podstawowe pojęcia z zakresu języka filmowego i nabywała umiejętności analizowania i interpretowania dzieł audiowizualnych. Uczennice i uczniowie uczyli się świadomego i krytycznego podejścia do sztuki filmowej, które finalnie prowadzi do odczytywania jej dzieł na różnych poziomach: językowym, kompozycyjnym i gatunkowym. W trakcie zajęć Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej rozmawiał z młodzieżą między innymi na temat sposobów obrazowania przemocy w filmie „Męska sprawa” Sebastiana Fabickiego oraz poetyki symbolizmu i ekspresjonizmu w animacji Piotra Dumały zatytułowanej „Łagodna” . Licealistki i licealiści ocenili warsztaty jako inspirujące do oglądania, niekoniecznie łatwych w odbiorze, wartościowych obrazów polskiej i światowej kinematografii.

Zajęcia dla młodzieży poprzedzone zostały warsztatami dla kadry nauczycielskiej, mającymi na celu wsparcie jej pracy dydaktycznej poprzez poszerzenie ich wiedzy i kształcenie nowych umiejętności. Zajęcia wprowadziły nauczycielki w kluczowe zagadnienia związane z edukacją filmową i tajniki pracy z dziełem audiowizualnym. Uczestniczki warsztatów, stawiające sobie za cel kształcenie kluczowych kompetencji medialnych młodych ludzi (rozumianych między innymi jako kompetencje intelektualne w zakresie świadomego odbioru przekazów medialnych, w tym filmów) poznały metodologię, która pozwala włączać do programu lekcji analizę i interpretację filmu, analogicznie do omawianej na lekcjach literatury. Stwarza to możliwość opowiadania uczennicom oraz uczniom o otaczającej rzeczywistości w sposób nierzadko bardziej dla nich przekonujący.


This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now